Viden

Bliv klogere på omfanget af seksuel chikane

Der laves løbende nationale undersøgelser af omfanget af seksuel chikane på arbejdspladser og i uddannelsessystemet. Nedenfor kan du læse mere om dem og finde yderligere informationer.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har i 2021 lavet en national måling af omfanget af seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen viser, at 2,4 pct. af lønmodtagere har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år, og 4,4 pct. har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed, som de ikke selv vil betegne som seksuel chikane. Samlet set har 5,3 pct. oplevet en eller begge typer af disse krænkende handlinger. Der er stor forskel på omfanget i forskellige brancher og jobgrupper. Undersøgelsen viser også, at kvinder og yngre ansatte er mere udsat end mænd og ældre ansatte.

Læs undersøgelsen National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021

Seksuel chikane er:

”Når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Ligebehandlingsloven §6

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) lavede i 2021 en undersøgelse om krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked, som blandt andet viser, at de brancher hvor seksuel chikane fra kolleger og ledere er mest udbredt er rengøring, restauration og butiksbranchen. Undersøgelsen viser også, at lønmodtagere med lang anciennitet er i mindre risiko for at blive udsat for seksuel chikane end øvrige lønmodtagere.

Læs Undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked

Fakta om seksuel chikane

36.059

36.059 kvindelige lønmodtagere har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år. Det samme gælder for 14.419 mænd.

Kilde: Arbejdstilsynet, NOA-L (2021)

16,3 pct.

16,3 pct. af kvindelige lønmodtagere i alderen 15-24 år har oplevet seksuel chikane inden for det seneste år, mens det gælder for 4,6 pct. af mænd i samme aldersgruppe.

Kilde: Arbejdstilsynet, NOA-L (2021)

1 ud af 8

Ca. 1 ud af 8 studerende på de videregående uddannelser har oplevet seksuel chikane.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelseszoom (2021)

Konsekvenser ved seksuel chikane på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udgav i 2021 den første undersøgelse af sammenhængen mellem seksuel chikane og depression. Undersøgelsen viser, at ofre for sexchikane seksuel chikane har op til fem gange højere risiko end andre for at pådrage sig en depressiv lidelse. Kommer den seksuelle chikanen fra en leder, kollega eller underordnede er risikoen for at udvikle en depressiv lidelse ca. fem gang højere end hvis man ikke havde været udsat for seksuel chikane. Kommer chikanen fra kunder, klienter, patienter eller elever er risikoen ca. 2 gang højere.

Læs undersøgelsen Onset of workplace sexual harassment and subsequent depressive symptoms and incident depressive disorder in the Danish workforce

Seksuel chikane i uddannelsessystemet

I 2021 målte Uddannelses- og Forskningsministeriet for første gang omfanget af og forskellige former for seksuel chikane blandt studerende på de videregående uddannelser. Målingen viser, at knap 12 pct. har oplevet eksempelvis at blive rørt ved på en måde, de ikke ønskede, at ens køn er blevet kommenteret ubehageligt eller har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i løbet af det seneste år på deres uddannelse. Derudover oplever kvindelige studerende mere seksuel chikane end mandlige.

Læs undersøgelsen Uddannelseszoom 2021

Børne- og Undervisningsministeriet måler hvert år omfanget af uønsket seksuel chikane på de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx, htx). Den seneste måling fra 2020 viser blandt andet, at 11 pct. af eleverne er blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed fra andre elever eller ansatte på skolen inden for det seneste år.

Se trivselsmålingen for de gymnasiale uddannelser

Viden om seksuel chikane på tværs af brancher

Alliancens medlemmer og andre aktører på tværs af samfundet udvikler løbende undersøgelser om seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed i specifikke brancher. På siden kan du få et overblik over anlayser på tværs af de det danske samfundet.

Se branchespecifikke undersøgelser og analyser