Værktøjer og gode eksempler

Få inspiration til at forebygge og håndtere seksuel chikane

Der er hjælp at få til at forebygge og håndtere seksuel chikane, hvis der er mistanke om, at der forekommer seksuel chikane på arbejdspladsen og på uddannelsesinstitutionerne.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører tilsyn med seksuel chikane og kan vejlede om, hvordan en virksomhed kan forebygger seksuel chikane. De afdækker sager om seksuel chikane og Arbejdstilsynet har også en hotline om krænkende handlinger, hvor alle anonymt kan få råd og vejledning om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder seksuel chikane.

På Arbejdstilsynets hjemmeside er der en samlet oversigt over regler, klagemulighederhotlines, retningslinjer, vejledninger, og råd til forebyggelse og håndtering mv.:

Arbejdstilsynets side om krænkende handlinger

Whistleblowerordning

Datatilsynet har en whistleblowerordning, hvor du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser som bestikkelse, aflytning, bedrageri, samt chikane og andre alvorlige forhold. Her kan du læse om, hvordan ordningen fungerer, og hvem der kan bruge den.

Datatilsynets whistleblowerordning

Medlemmernes værktøjer og gode eksempler

Se flere gode eksempler på, hvordan man kan håndtere og forebygge seksuel chikane. Eksemplerne er fra medlemmerne af Alliancen mod seksuel chikane.

Se medlemmernes værktøjer

Eksempler på værktøjer til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Vejledninger og pjece om seksuel chikane

Arbejdstilsynet har to gratis vejledninger, der kan hjælpe ledere, arbejdsgivere, tillids – og arbejdsmiljørepræsentanter. Vejledningerne oplyser bl.a. om, hvad der forstås ved seksuel chikane, arbejdsgivers pligter og hvordan arbejdspladser kan forebygge og håndtere seksuel chikane.

 • Pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø – Forebyg seksuel chikane indeholder anbefalinger til, hvordan man på arbejdspladsen kan forebygge og håndtere seksuel chikane. Pjecen er udarbejdet i samarbejde mellem Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet. Læs Pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg seksuel chikane

 • I vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane kan virksomheder finde hjælp til forebyggelse og håndtering af sager om seksuel chikane, som forekommer mellem ansatte eller mellem ansatte og deres ledere. Du kan læse vejledningen her (PDF)
 • I vejledning om vold kan virksomheder finde hjælp til forebyggelse og håndtering af sager om krænkende handlinger i arbejdet fra personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomheden, fx borgere og kunder. Du kan læse vejledningen her

 • På temasiden Krænkende handlinger kan virksomheder få et overblik over værktøjer, regler og andre ressourcer til at bekæmpe krænkelser på arbejdet. Forskningen viser, at forebyggelse af seksuel chikane foregår bedst i sammenspil med andre forebyggelsesforløb og personalepolitikker på arbejdspladsen. Besøg temasiden her.

 

Kampagne - Hvor går grænsen?

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. Gennem brug af dialogkort og korte film bliver arbejdspladsen og medarbejderne klædt på til at tage snakken om – og forebygge – seksuel chikane og krænkende adfærd. Kampagnen indeholder flere konkrete værktøjer såsom guide til den undersøgende samtale, guide til at skabe en politik til forebyggelse af seksuel chikane m.m. 

 Se kampagnen her.

Seksuel chikane fra eksterne - fx kunder eller patienter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet en guide med inspiration til, hvordan arbejdspladser kan arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane fra eksterne fx kunder eller patienter.

Guiden sætter fokus på nogle af de typiske dilemmaer, som medarbejdere står over for, når de på den ene eller anden måde skal forholde sig til borgerens seksualitet.

 Læs om guiden her

Spørgeskema - Tag pulsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet et spørgeskema, der har til formål at måle uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Forskning viser, at opdagelsen af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane afhænger af, hvordan man spørger ind til det. Spørgeskemaet er derfor udviklet, så det giver et detaljeret og nuanceret billede af situationen på arbejdspladsen.

Læs om spørgeskemaet her

Tips til forebyggelse af seksuel chikane

 • Udarbejd personalepolitikker og retningslinjer

 • Brug mentorer for yngre og nye medarbejdere

 • Orienter om virksomhedens politik seksuel chikane i forbindelse med introforløb for nye medarbejdere

 • Træn ledelse og HR personale

 • Italesæt arbejdspladsens holdning og retningslinjer om krænkende handlinger og tydeliggør forventningerne til medarbejderne

 • Løbende dialog med den enkelte medarbejder om trivsel

 • Løbende dialog på fx personalemøder om omgangstone, samarbejdsformer osv

 • Inkluder spørgsmål om seksuel chikane i APV

 • Skab en arbejdspladskultur med fokus på løbende dialog og gensidig opmærksomhed på hinandens trivlsel